O KONSTRUKCJACH
KONSTRUKCJE STALOWE

Konstrukcje stalowe powstają z połączenia różnego rodzaju elementów stalowych. Sama stal natomiast powstaje ze stopów różniących się od siebie gatunkiem. Gatunek stali zależy od składu chemicznego i sposobu wytwarzania w procesie produkcji. Stal to żelazo z dodatkiem węgla w śladowych ilościach. Zawartość węgla ma wielki wpływ na właściwości otrzymanego metalu. Stal poddaję się obróbce cieplnej. Obróbkę termiczną stali wykonuje się po to by zmienić strukturę stopów i tym samym zmienić właściwości chemiczne, fizyczne i mechaniczne metalu. Istnieją dwie największe grupy stali : stale stopowe i stale węglowe (niestopowe). Stal stopowa to taka, do której dodawane są inne pierwiastki chemiczne niż węgiel. Każdy rodzaj stali jest oznaczony czyli ma własny znak, składający się z cyfr i liter, które to określają jej właściwości oraz dodatkowo zawartość dodatków, takich jak węgiel lub inne pierwiastki chemiczne. Bardzo istotne jest to przy tworzeniu konstrukcji spawanych.   konstrukcje spawaneZe stali produkuje się dzisiaj takie elementy jak: blachy, nity, kotły, dwuteowniki i ceowniki, grodzice, kątowniki i płaskowniki, profile zimnogięte, pręty zbrojeniowe i rury, kotwy, stal jakościową. Bardzo dobrą cechą konstrukcji stalowych jest wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Konstrukcje metalowe stosuje się do produkcji, różnych elementów stalowych np. różnych zbiorników. Konstrukcje stalowe są często elementem konstrukcji budowlanych takich jak konstrukcje hal, np. magazynowych, produkcyjnych lub sklepowych.

Producent konstrukcji stalowych nabywa stal do wyrobu konstrukcji stalowych w hurtowni stali lub bezpośrednio w hucie. Wytwórnia konstrukcji stalowych używa specjalnego sprzętu do produkcji konstrukcji metalowych. Wykorzystywane najczęściej narzędzia to piły, suwnice, prasa krawędziowa, gilotyna, wiertarka promieniowa, tokarka, frezarka. Ważne jest także posiadanie przez producenta konstrukcji stalowych własnej hali montażowej oraz własnego transportu. W dużej liczbie przypadków wytwórnie konstrukcji stalowych produkują inne elementy stalowe takie jak zbiorniki do transportu betonu, formy, akcesoria do prefabrykatów betonowych, stopy do słupów żelbetowych, marki, okucia, konstrukcje pomocnicze, stężenia do konstrukcji żelbetowych, konstrukcje metalowe, kotwy stalowe, kotwy metalowe w tym kotwy fundamentowe.  konstrukcje metaloweZadaniem konstrukcji metalowej jest przeniesienie wszystkich obciążeń oraz wpływów zewnętrznych czynników oraz związanych z użytkowaniem, które mają działanie na obiekt. Konstrukcje spawane muszą zapewnić bezpieczeństwo, zgodność z normami i bezawaryjność użytkowania obiektu w czasie jego eksploatowania. W każdym projekcie budowy podane są wszystkie normy budowlane i obliczenia, które tyczą się konstrukcji stalowych. Składowe konstrukcji stalowych to elementy nośne konstrukcji budowlanej, z których każda stanowi odrębną i jednolitą całość, która spełnia konkretną funkcje, dla przykładu, zapewnia statykę i wytrzymałość konstrukcji. Producent konstrukcji stalowych musi kupić do produkcji konstrukcji pręty oraz dodatkowo części powierzchniowe takie jak płyty, powłoki i tarcze z blach oraz także cięgna czyli liny, druty, sploty. Elementy te muszą zostać ze sobą zespolone.

Wytwórnia konstrukcji stalowych wykorzystuje do produkcji konstrukcji metalowych połączenia spawane i śrubowe. W skrócie możemy powiedzieć, że konstrukcje stalowe to zespolone ze sobą płaskie lub przestrzenne składowe obiektu budowlanego, wykonanego ze stali. konstrukcje stalowePołączenia typu sworzniowego czyli na śruby, sworznie lub nity są najbardziej popularne. Z konstrukcji stalowych po połączeniu się ich elementów składowych powstają konstrukcje spawane. Do połączenia konstrukcji stalowych używa się elektrod takich jak na przykład elektrody rutylowe, zasadowe, kwaśne, węglowe. W wyniku łączenia w konstrukcjach stalowych powstają spoiny nośne, które przenoszą siły oraz spoiny szczepne, które łączą elementy konstrukcji na czas montażu. Ze względu na sposób wykonania spoiny dzielimy na spoiny ciągłe czyli ułożone bez przerw między nimi oraz spoiny przerywane, jak sama nazwa wskazuje z przerwami między odcinkami spoin. Ze względu na konstrukcję spoiny dzielimy na czołowe, pachwinowe, otworowe. Ze względu na położenie spoin dzielimy je na podolne, pionowe, sufitowe.